Zeist / Bilthoven: Loge De Cirkel

Opgericht in 1999

De naam van onze loge, De Cirkel ...
... is ingegeven door de vorm. De cirkel is het meest verbreide geometrische symbool en dankt zijn vorm aan de wijze waarop de zon en de maan verschijnen. De cirkel is het symbool van volmaaktheid en volkomenheid. Aan de cirkel valt begin noch einde, richting noch oriëntering af te lezen. We zien de cirkel ook in de geschiedenis terug. De 'hemeltent' wordt als een ronde koepel voorgesteld. Het Egyptische symbool voor eeuwigheid is een tot cirkel geknoopt koord. In het Zenboeddhisme betekent de cirkel verlichting, de volmaaktheid van de mens verenigd met het oerprincipe. Het symbolische tegenbeeld van de cirkel is het vierkant, dat de aardse wereld en het materiële aanduidt. De cirkel staat voor eenheid en volheid.

Informatie voor belangstellenden

Bent u benieuwd?
U bent van harte welkom op onze "huiskamerbijeenkomsten". Dit zijn kleinschalige en inspirerende bijeenkomsten, bedoeld voor vrouwen die meer willen weten over onze loge. De bijeenkomsten worden in de omgeving van Zeist gehouden. Laat gerust uw wens om deel te nemen weten via een mail aan: decirkel@ordevanweefsters.nl 

Voor al uw andere vragen en wensen m.b.t. de Orde van Weefsters kunt u ook bij dit e-mailadres terecht.

Leden van onze loge

Loge De Cirkel heeft ongeveer 35 leden in de leeftijd variërend van 35 tot genietend van het pensioen; vrouwen die volop in het leven staan. De meeste leden wonen in de omgeving van Utrecht.

Wat is het dat ú zoekt? Wat zou ú graag in een Weefsterloge willen vinden?

Twee persoonlijke ervaringen:
 

Charlotte:

Ik ben nu 3,5 jaar geleden ingewijd. Het lidmaatschap geeft me meer dan ik heb durven hopen.

De kern hiervan is: me mogen laven, me gedragen en verbonden voelen, eigenheid en tegelijk gelijkgestemdheid vinden met vrouwen die ook zo houden van nieuwsgierig (blijven) zoeken.

En dan soms opeens ook: samen vinden. Dat is goud!

Wilma:

Ik wilde lid van de Loge worden op zoek naar verdieping, vrij van dogma’s. 

Lid worden en deel uitmaken van een breed georiënteerde groep vrouwen waarmee ik de diepte in kon gaan en dat is gelukt. Wel had ik een te idealistisch beeld, ook bij onze Loge zijn wij mensen met onze tekortkomingen maar ook daar ben ik op een andere manier naar gaan kijken.

Binnen onze Loge ben ik op een andere manier gaan kijken naar mijzelf, naar de wereld om mij heen en naar mensen met andere overtuigingen. Ik had het voor geen goud willen missen.

Contact met de loge

Bijeenkomsten 

Loge de Cirkel komt wekelijks op de dinsdagavond bijeen, vanaf half september tot en met half juni. De meeste avonden beginnen om 20:00 uur. Na afloop kan er nagepraat worden onder het genot van een drankje. Elke dinsdag wisselen we met elkaar van gedachten. Meestal begint de bijeenkomst met een korte voordracht van één van onze leden. Zij reikt met haar verhaal gedachten aan die we gebruiken voor het verdere gesprek dat het karakter heeft van een intensieve, open gedachtenwisseling.

Bijeenkomsten waar u kunt kennismaken

Door het hele land organiseren loges geregeld bijeenkomsten waaraan belangstellenden kunnen deelnemen, om nader kennis te maken. De data staan hieronder. 

Datum Plaats Tijd
24 oktober Alkmaar 10:30
27 oktober Hengelo (O) 19:30
1 november Zwolle 19:30

 

ANBI

De Loge is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Copyright 2021 by Orde van Weefsters Vita Feminea Textura