Zwolle: Ad Fontes

Opgericht 13 oktober 2012                                                       

De naam van Loge Ad Fontes verwijst naar de bronnen waaruit wij kracht kunnen putten en naar onze innerlijke krachtbronnen, waardoor wij uit kunnen groeien tot liefdevolle en licht dragende medebronnen. Wij gaan niet uit van één gelijke bron voor iedereen. Ieder zoekt haar eigen bronnen.

Informatie voor belangstellenden

Van tijd tot tijd organiseren wij voorlichtingsavonden. Op deze avonden kunt u iets van onze werkwijze ervaren. 

Ook kunt u in gesprekken met één of meer van onze leden meer informatie krijgen.

Wilt u een uitnodiging voor een bijeenkomst voor belangstellenden of wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact op via de mail: adfontes@ordevanweefsters.nl, of via het contactformulier op deze pagina.

Agenda

Op maandagavond 1 november, aanvang 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur) is er weer een avond voor belangstellenden in Zwolle waar u meer te weten kunnen komen over de Orde van Weefsters. Het thema van de avond is 'Innerlijke Vrijheid'.
U kunt zich aanmelden op adfontes@ordevanweefsters.nl, of via het contactformulier op deze pagina.

Met het formulier kunt u ook een persoonlijk gesprek aanvragen, of laten weten dat u op de hoogte wilt blijven wanneer er weer zo'n bijeenkomst is.

Interview De Stentor

Ter gelegenheid van de oprichting 

Contact met de loge

Bijeenkomsten 

De loge komt drie keer per maand bij elkaar. De eerste maandag van de maand is er geen bijeenkomst.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandagavond in het gebouw dat wij delen met de Vrijmetselaarsloges, Bloemendalstraat 11 in Zwolle, vanaf 19.30 uur. Met enige regelmaat zijn dat rituele bijeenkomsten. Op de overige avonden wisselen we met elkaar van gedachten.

Bijeenkomsten waar u kunt kennismaken

Door het hele land organiseren loges geregeld bijeenkomsten waaraan belangstellenden kunnen deelnemen, om nader kennis te maken. De data staan hieronder. 

Datum Plaats Tijd
24 oktober Alkmaar 10:30
27 oktober Hengelo (O) 19:30
1 november Zwolle 19:30

 

ANBI

De Loge is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Copyright 2021 by Orde van Weefsters Vita Feminea Textura